ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX     

 

 

 

Για το χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείτε το

 ISOBOX σας, η KMS BUILDINGS A.E. σας προσφέρει εκτός από

 60.000m² χώρων φυλασσόμενης αποθήκευσης, την

 δυνατότητα στο διάστημα της παραμονής του ISOBOX στις

 αποθήκες μας, να γίνει η απαραίτητη συντήρηση,

 ανακατασκευή ή ακόμα και οι επιθυμητές μετατροπές στην

εσωτερική διαρρύθμιση ή στην εν γένει κατασκευή σύμφωνα με

 τις νέες ανάγκες σας.