ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX     

I S O F R I G O

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ  ΨΥΚΤΙΚΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΙ

 

Οι προκατασκευασμένοι ψυκτικοί θάλαμοι ISOFRIGO έχουν σχεδιαστεί και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές των βιομηχανικών ψυκτικών θαλάμων.

Τα πανώ πολυουρεθάνης που χρησιμοποιούνται έχουν πάχος 100mm με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένης λαμαρίνας και προβαμμένης με πολυεστερική βαφή φούρνου κατάλληλη για τρόφιμα.

Κατασκευαστικά διαφοροποιείται από το ISOBOX στα εξής σημεία :

  • είναι πλήρως θερμομονωμένη κατασκευή (οροφή, δάπεδο, τοίχοι) με ιδιαίτερη επιμέλεια στην αποφυγή θερμογεφυρών (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας Κ=0,18 Kcal/m²hºC).

  • το δάπεδο είναι ενισχυμένο ώστε να αντέχει σε ομοιόμορφα φορτία έως 1200kg/m².

  • είναι εξοπλισμένο με ειδικές πόρτες, ανοιγόμενες ή συρόμενες, βιομηχανικών ψυγείων.

  • κατά παραγγελία μπορεί να έχει εγκατεστημένο το ψυκτικό μηχάνημα.

Εκτός από τις καθαρά αγροτικές χρήσεις ως ψυκτικός θάλαμος συντήρησης και κατάψυξης, ξηραντήριο σπόρων και καρπών καθώς και ωριμαντήριο, ο ψυκτικός θάλαμος ISOFRIGO μπορεί να χρησιμοποιηθεί θαυμάσια ως διαμετακομιστικός σταθμός, προσωρινή αποθήκη συντήρησης κλπ. από την βιομηχανία τροφίμων και τις εταιρείες διανομής.