Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008   News

 

Ο.Λ.Π. Αναβάθμιση 2008!

Έργο πνοής αποτέλεσαν οι προκατασκευασμένοι χώροι αναμονής επιβατών ISOBOX υψηλής αισθητικής, οι οποίοι παραδόθηκαν σε πλήρη λειτουργία στα πλαίσια του ¨ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ¨του ΟΛΠ Πειραιά. Η KMS BUILDINGS A.E., πρωτοποριακά σχεδίασε & υλοποίησε κλειστούς χώρους αναμονής επιβατών, αποσπώντας Διεθνή Βραβεία.

 

 

 

 

Χριστούγεννα Αθήνα 2008! Για 5η συνεχόμενη χρονιά για τις εορταστικές εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιούν για την κάλυψη των αναγκών ISOBOX τα οποία προσφέρει η εταιρεία μας με την υπηρεσία RENT ME.

 

Πρωτοποριακή χαρακτηρίστηκε η εξειδικευμένη κατασκευή των κινητών καταστημάτων της ALPHA BANK. Η KMS BUILDINGS A.E. είναι η μοναδική εταιρεία στον Ελλαδικό χώρο που μελέτησε & υλοποίησε με επιτυχία κινητά προκατασκευασμένα καταστήματα Τραπεζών για την ασφαλή λειτουργία τους σε περιόδους εκτάκτων αναγκών. Οι κατασκευές διαθέτους υδραυλικά συστήματα αυτόματης φορτωεκφόρτωσης & επιπέδωσης καλύπτωντας συγχρόνως πλήρως τις υψηλές αισθητικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης τράπεζας.

     

 

 

 

© Copyright KMS BUILDINGS S.A. 2008